2.82 Rating by CuteStat

goo9.net is 8 years 2 months old. It has a global traffic rank of #398,224 in the world. It is a domain having .net extension. This site has a Google PageRank of 4/10. This website is estimated worth of $ 12,960.00 and have a daily income of around $ 24.00. As no active threats were reported recently by users, goo9.net is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 4 out of 10
PageSpeed Score
80
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 2,114
Daily Pageviews: 8,456

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 24.00
Estimated Worth: $ 12,960.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 499
Yahoo Indexed Pages: 29
Bing Indexed Pages: 28

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: 1
Alexa BackLinks: 81

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 398,224
Domain Authority: 29 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

195.47.247.250

Hosted Country:

Denmark DK

Location Latitude:

55.6759

Location Longitude:

12.5655
العاب 2012 , العاب فلاش 2012 , العاب جديدة 2012 , موقع العاب جوو6.نت , العاب بنات 2012 , العاب طبخ 2012 , العاب سيارات 2012 , العاب تلبيس 2012 , العاب اكشن 2012 , العاب ماريو 2012 , Goo6 Games New 2012 , Neue Spiele 2012 , Nouveaux Jeux 2012 , Al3ab 2012 , el3ab 2012

Social Engagement

Facebook Shares: 87
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): 4
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 195.47.247.250)

EuroScientist Webzine - European science conversations by the...

- euroscientist.com

Official publication of the EuroScience organisation: European science conversations by the community, for the community.

  2,501,154   $ 240.00

arkeologiuv.se

- arkeologiuv.se

  3,906,414   $ 240.00

Royal Republic | Official site

- royalrepublicband.com

The official site containing news, all video clips, the community, the fan shop, the biography, CD reviews and many more.

  Not Applicable   $ 8.95

journalistica.dk

- journalistica.dk

  Not Applicable   $ 8.95

iraqembassy.dk

- iraqembassy.dk

  Not Applicable   $ 8.95

Domain Information

Domain Registrar: ASCIO TECHNOLOGIES, INC.
Registration Date: 2010-02-01 8 years 2 months 2 weeks ago
Last Modified: 2010-02-01 8 years 2 months 2 weeks ago
Expiration Date: 2013-02-01 5 years 2 months 2 weeks ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns01.one.com 195.206.121.10 Denmark Denmark
ns02.one.com 195.206.121.138 Denmark Denmark

Similarly Ranked Websites

Cara Merawat Kulit Bersama Magnum Acne Care

- caramerawatkulit.com

Cara Merawat Kulit Bersama Magnum Acne Care Merupakan Toko Online Kosmetik Terbaik Di Indonesia. Ribuan Transaksi Dilakukan Secara Online Dari Berbagai Negara.

  398,227   $ 12,960.00

Drupal Polska | Oficjalne polskie forum Drupala

- drupal.org.pl

System zarządzania treścią Drupal. Forum, polskie tłumaczenie, artykuły, porady, podręcznik instalacji i konfiguracji.

  398,227   $ 12,960.00

DRIVE IN Autokinos Deutschland - "Wo Kino am...

- autokinos-deutschland.de

Èíòåðíåò-ìàãàçèí Àäðåíàëèí ïðåäëàãàåò êóïèòü òîâàðû äëÿ òóðèçìà, ðûáàëêè, ñïîðòà, àêòèâíîãî îòäûõà, à òàêæå òîâàðû äëÿ äà÷è è ïèêíèêà.  ìàãàçèíå ïðåäñòàâëåí øèðîêèé àññîðòèìåíò íàäóâíûõ ëîäîê, ëîäî÷íûõ ìîòîðîâ, êâàäðîöèêîâ, àâòîíàâèãàòîðîâ, ýõîëîòîâ, ðàöèé ïî îòëè÷íûì öåíàì. Äîñòàâêà ïî âñåé Ðîññèè, ñåòü ôèðìåííûõ...

  398,229   $ 12,960.00

Jacqueline Gates — Goddess ~ simply a Label to step Up to, and IN...

- jacqueline-gates.com

Goddess ~ simply a Label to step Up to, and IN to.

  398,230   $ 12,960.00

د افغانستان اسلامي امارت

- shahamat.info

  398,230   $ 12,960.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for goo9.net